Aanvullende zorgverzekering

De basiszorgverzekering in Nederland is verplicht en dekt alle noodzakelijke medische zorg, maar lang niet alle medische zorg die nodig kan zijn. Zaken zoals brillen, lenzen, tandheelkunde, protheses en dergelijke meer maken er geen deel van uit. Om deze zaken te verzekeren moet gebruik gemaakt worden van aanvullende verzekeringen. De meeste verzekeraars bieden deze aanvullende verzekeringen aan, maar in tegenstelling tot de basisverzekering zijn ze niet verplicht om elke aanvraag te aanvaarden. Ook ligt de kostprijs voor de aanvullende verzekeringen vaak heel wat hoger en kunnen er uitsluitingen zijn naar aanleiding van een medisch onderzoek.

Aanvullende verzekeringen op maat

Bij sommige verzekeraars kunnen de aanvullende verzekeringen op maat worden samengesteld. Hier wordt gebruik gemaakt van een modulair systeem waarbij de verzekerde zelf gaat bepalen welke aanvullingen voor hem of zijn gezin nodig zijn. Soms zijn minderjarige kinderen gratis meeverzekerd, soms kunnen zij verzekerd worden tegen een lager tarief. Het voordeel van dit systeem is dat men enkel betaalt voor datgene dat men echt nodig heeft. Het nadeel is de soms hoge prijs die hiermee gepaard gaat. Daarenboven behoudt de verzekeraar zich het recht voor om bepaalde verzekeringen niet toe te laten wanneer blijkt dat de verzekerde reeds eerdere medische problemen heeft ondervonden.

Aanvullende verzekeringen per pakket

Naast de aanvullende verzekeringen op maat zijn er ook tal van verzekeraars die aanvullende verzekeringen als pakketten aanbieden. Hierbij gaat het vaak om drie of vier verschillende soorten pakketten in stijgende lijn van dekking. Het eerste pakket bevat slechts enkele aanvullingen op de basisverzekeringen, maar kan vaak aan een zeer voordelige prijs afgesloten worden. Naarmate de dekking stijgt, zal ook de prijs verhogen. Het grootste pakket dekt meestal haast elke kost waar men mogelijk mee geconfronteerd kan worden, maar hier staat een hoog prijskaartje tegenover.

Aanvullende verzekeringen vergelijken

Net zoals het loont om de verschillende verzekeraars te vergelijken op gebied van de basisverzekering, is het ook nuttig om dit voor de aanvullende verzekeringen te doen. Afhankelijk van de aanvullingen die men nodig acht, zal de ene verzekeraar met een interessanter aanbod komen dan de andere. Goed weten wat men wil, is dus essentieel voor een correcte vergelijking. Vraag hier alvast de nodige informatie bij de verschillende verzekeraars aan.