Zorgverzekering

Om iedere inwoner van Nederland te verzekeren van dezelfde basiszorgen, is de zorgverzekering in het leven geroepen door de overheid. Deze verplichte ziekteverzekering garandeert elke Nederlander van dezelfde zorgen ongeacht geslacht, afkomst, huidskleur, leeftijd en andere criteria die tot discriminatie zouden kunnen leiden. De inhoud van het basispakket is door de overheid vastgelegd en bijgevolg voor iedereen identiek. Ook het minimumbedrag van de vrijstelling wordt door de overheid bepaald.

Wanneer en door wie dient een zorgverzekering afgesloten te worden?

De zorgverzekering is verplicht voor iedere wettelijke inwoner van Nederland vanaf achttien jaar. Dit houdt in dat ook buitenlanders met een wettelijke verblijfsvergunning voor Nederland verplicht zijn een zorgverzekering te nemen. Wie nog niet meerderjarig is, kan een zorgverzekering afsluiten, maar moet dit niet van overheidswege. Veel verzekeraars echter bieden aan om kinderen gratis of tegen een verlaagde prijs mee te verzekeren met hun ouders. Soms enkel voor het basispakket, maar soms ook voor alle gekozen aanvullende pakketten.

Iedereen die achttien wordt of een verblijfsvergunning krijgt, moet zo snel mogelijk een zorgverzekering afsluiten. De verzekeraar waarbij men dit doet, kan vrij gekozen worden. Het basispakket is verplicht, maar eventuele aanvullingen zijn dat niet. Natuurlijk kan het soms wel opportuun zijn om de aanvullingen ook te nemen. Jaarlijks dient de zorgverzekering verlengd te worden. Dit kan bij dezelfde verzekeraar, maar er kan ook gekozen worden om over te stappen naar een andere verzekeraar. Wie steeds de beste voorwaarden en beste prijs wil, doet er goed aan de verschillende verzekeraars jaarlijks met elkaar te vergelijken.

Hoe en waar wordt de zorgverzekering afgesloten?

Zoals gezegd is de verzekeraar vrij te kiezen en kan iedere inwoner van Nederland dus zelf bepalen waar hij een zorgverzekering afsluit. Gezien het verplichte karakter van de verzekering kan men niet geweigerd worden door de verzekeraar en mag er ook geen medisch onderzoek gebeuren tenzij vooraanvullende verzekeringen. Op deze manier wordt verzekerd dat de essentiƫle zorg voor iedereen een feit is en er geen uitzonderingen of uitsluitingen kunnen plaatsvinden.

Wat de aanvullende verzekeringen betreft, behoudt de verzekeraar zich echter wel het recht op uitsluiting of verhoging van de premie in functie van de algemene gezondheid van de verzekerde. Eens een verzekeraar en verzekering gekozen zijn, kan men zich aansluiten. Bij sommige verzekeraars kan dit volledig online gebeuren zonder dat er enige vorm van persoonlijk contact nodig is. Andere verzekeraars bieden liever wat meer advies op maat en vergen een bezoekje aan het kantoor. De manier waarop aangesloten kan worden, is dus afhankelijk van de verzekeraar.

Om deze en andere details per verzekeraar te kennen, kunt u hier alvast een eerste vergelijking maken die u zal helpen de voor u ideale zorgverzekering af te sluiten.