Basisverzekering

De basisverzekering is het deel van de zorgverzekering dat verplicht is voor iedere inwoner van Nederland boven 18 jaar. Voor Nederlanders die in het buitenland wonen, is een aparte wetgeving van toepassing. Buitenlanders met een wettelijke verblijfplaats in Nederland moeten een zorgverzekering afsluiten. Het basispakket wordt door de overheid bepaald en dekt de meest essentiƫle zorg.

Inhoud van de basisverzekering

Binnen de basisverzekering valt alle geneeskundige zorg die verstrekt wordt door huisartsen, ziekenhuizen, medische specialisten en verloskundigen. Ook een verblijf in het ziekenhuis wordt mee verzekerd. Tandheelkundige zorg is deels opgenomen in de basisverzekering. Specialistische tandheelkunde of een kunstgebit maken deel uit van de verzekering, maar alle andere tandheelkunde dient door middel van een aanvullende verzekering gedekt te worden. Geneesmiddelen, bepaalde hulpmiddelen, kraamzorg, ziekenvervoer en paramedische zorg vervolledigen het pakket. Het verplicht eigen risico maakt dat een deel van deze kosten toch voor rekening van de verzekerde zijn. Enkel voor verloskundige zorg, de huisarts en kraamzorg is het eigen risico niet van toepassing.

Is de basisverzekering een vast pakket?

Jaarlijks bepaalt de overheid welke zorg al dan niet in de basisverzekering hoort te zitten. Eenmaal de keuze gemaakt is, staat dit pakket vast gedurende een jaar. Daarna echter wordt opnieuw gekeken of het pakket nog correct is en eventueel worden aanpassingen doorgevoerd. Ook de eigen bijdrage wordt jaarlijks onder de loep genomen. Doordat de basisverzekering van jaar op jaar verschilt, veranderen ook de prijzen en aanbiedingen van de zorgverzekeraars jaarlijks. Hierdoor is het geen zekerheid dat de goedkoopste of beste verzekeraar van dit jaar dat volgend jaar ook nog is. Een jaarlijkse vergelijking is bijgevolg geen overbodige luxe.

Kan ik geweigerd worden door de zorgverzekeraar?

Wat de basisverzekering betreft, kan de verzekeraar nooit iemand weigeren. De reden hiervoor is het verplichte karakter van de verzekering. Wanneer de overheid bepaalt dat iedereen over een basiszorgverzekering moet beschikken, dan dient zij er ook voor te zorgen dat iedereen deze makkelijk kan afsluiten en over een keuze beschikt. Er mag ook geen medisch onderzoek worden afgenomen in functie van de basisverzekering. Voor de aanvullende verzekeringen echter gelden andere regels. Hier kan de verzekeraar uitsluitingen opleggen, een verzekerde weigeren of een medisch onderzoek opleggen.

Vraag hier een overzicht van de verschillende basisverzekeringen en vergelijk ze met elkaar om tot de beste verzekering te komen.