Overstappen zorgverzekering

Jaarlijks kan men kiezen om over te stappen van zijn huidige naar een nieuwe zorgverzekeraar. De manier waarop dit moet gebeuren hangt af van de voorwaarden van het huidige contract en de dienstverlening die de nieuwe zorgverzekeraar biedt op dit gebied. De meest voorkomende redenen om over te stappen zijn prijs en wijzigingen in het aangeboden pakket.

Overstap zelf regelen

Een eerste mogelijkheid is om de overstap geheel zelf te regelen. Hierbij is het belangrijk om de opzeg van het huidige contract tijdig aan te vragen en dit per formeel schrijven. Vaak staat in het contract vermeld wanneer de opzeg ten laatste kan ingaan. Daarnaast moet men ook zorgen dat men een nieuw contract heeft dat start aansluitend op de opzegging van het oude contract. Gezien men verplicht is een zorgverzekering te hebben, mag er geen periode zijn tussen beide contracten.

Overstap laten regelen

De meeste verzekeraars bieden een dienst aan die de overstap regelt zonder dat de verzekerde hier zelf iets voor moet doen. De nieuwe verzekeraar contacteert hierbij de vorige en zorgt ervoor dat de contracten elkaar netjes opvolgen. Het enige wat hier door de verzekerde gedaan moet worden is het doorgeven van de informatie betreffende het contract dat opgezegd moet worden.

Hoe beslissen om over te stappen?

Vooraleer er beslist kan worden of een overstap naar een nieuwe zorgverzekeraar de juiste keuze is, moet men eerst nagaan welke zorgverzekeraar de beste aanbiedingen en voorwaarden heeft voor het jaar dat komt. Eerst en vooral dient men te bepalen of het huidige pakket nog voldoet aan de behoeften die men heeft. Deze kunnen verandert zijn door bijvoorbeeld een gezinsuitbreiding, verandering van job of woonplaats, nieuwe hobby enzoverder. Eens dit in kaart is gebracht, kan men voor zichzelf bepalen welke dekkingen gewenst zijn. Aan de hand hiervan kunnen verschillende voorstellen met elkaar worden vergeleken. Misschien is de huidige verzekeraar nog steeds het interessantste, maar misschien ook niet.

Vergelijken na de opzegtermijn

Soms gebeurt het dat er pas vergeleken kan worden nadat de verzekering al opgezegd dient te worden. In dat geval is het opportuun om de opzegging te laten plaatsvinden. Er kan nadien namelijk altijd besloten worden om toch terug gebruik te maken van de huidige verzekeraar gezien de basisverzekering niet geweigerd mag worden. Voor alle informatie die nodig is om verzekeraars met elkaar te vergelijken, kunt u hier terecht.