Studenten zorgverzekering

Ook studenten die de leeftijd van 18 jaar bereikt hebben, zijn verplicht tot het afsluiten van een basiszorgverzekering. Vaak hebben zij echter geen eigen of slechts een zeer lage inkomst waardoor een dure zorgverzekering geen optie is. Gelukkig houden heel wat zorgverzekeraars hier rekening mee en komen zij op de markt met een studentenzorgverzekering op maat. De studentenverzekering betreft de basisverzekering aangevuld met enkele aanvullende dekkingen op maat van de student en dat alles tegen een studentvriendelijke prijs.

Waar kunt u terecht voor een studentenverzekering?

Niet elke verzekeraar heeft een specifieke studentenverzekering in zijn gamma opgenomen, maar als student kan men natuurlijk wel bij elke verzekeraar terecht voor de basisverzekering. Het is echter interessanter om op zoek te gaan naar een echte studentenverzekering omdat ze vaak meer dekking biedt dan de standaard basisverzekering. Heel wat studentenverzekeringen zijn ook volledig online aan te vragen en te beheren om aan te sluiten bij de leefwereld van de student en om kosten te besparen. Doordat er geen kantoorruimte bij komt kijken of medewerkers die de student moeten ontvangen, kan de verzekering aan een zeer gunstige prijs aangeboden worden.

Wie kan een studentenverzekering afsluiten?

In principe kan elke student een studentenverzekering afsluiten, maar bij de meeste verzekeraars zijn er wel leeftijdsgrenzen bepaald. Dit dient om te vermijden dat de eeuwige student steeds aan het lage tarief verzekerd zou kunnen blijven. Soms zijn er nog andere voorwaarden verbonden aan de aanvraag voor een studentenverzekering of liggen de tarieven nog gunstiger wanneer men binnen een bepaalde school of regio studeert.

Zorgtoeslag vragen

Wanneer de student niet over een eigen inkomen beschikt of de maandelijkse premie maar moeilijk kan betalen, kan hij bij de overheid een zorgtoeslag aanvragen. Dit betreft een som die gebruikt wordt om een deel van de maandelijkse premie te betalen zodat de student dit niet volledig zelf hoeft te doen. De zorgtoeslag wordt toegekend in functie van de situatie van de aanvrager. De documenten die nodig zijn om de aanvraag te doen, kunnen bij de gemeente verkregen worden. Om een zicht te krijgen op de goedkoopste oplossing voor studenten, loont het hier alvast informatie aan te vragen betreffende de studentenverzekering.