Ziektekostenverzekering

De ziektekostenverzekering of zorgverzekering is de verplichte verzekering in Nederland die ervoor moet zorgen dat elke inwoner recht heeft op de essentiƫle zorg die nodig is bij ziekte of ongeval. Om ervoor te zorgen dat niemand uit de boot valt en iedereen gelijke zorgen krijgt, is deze verzekering van rechtswege opgelegd aan iedereen die in Nederland woonachtig is en ouder dan 18 jaar. De ziektekostenverzekering bestaat uit een basispakket dat aangevuld kan worden met eventuele extra pakketten. Deze aanvullende verzekeringen zijn vrij te kiezen en facultatief.

De prijs per maand

De ziektekostenverzekering kan bij de meeste verzekeraars per maand betaald worden. De prijs voor het basispakket wordt opgelegd door de overheid en kan alleen verschillen wanneer er sprake is van extra dienstverlening om dit te wettigen of in functie van het eigen risico. Het minimumbedrag voor het eigen risico wordt ook door de overheid bepaald. Dit kan echter verhoogd worden waardoor de maandelijkse premie zal dalen. In geval er zorg nodig is, zal in dat geval wel een groter deel van de kosten door de verzekerde zelf gedragen worden.

Types ziektekostenverzekering

Er zijn twee types ziektekostenverzekeringen. De naturapolis en de restitutiepolis. In geval van de naturapolis, welke meestal goedkoper is, is het de zorg die verzekerd is. Dit houdt in dat men als verzekerde verplicht bij een zorgverlener dient te gaan die door de verzekeraar wordt opgelegd. Vaak is er de keuze uit een aantal zorgverleners zodat er steeds een praktische oplossing te vinden is. Bij de restitutiepolis zijn het de ziektekosten die verzekerd zijn. Hier heeft men een vrije keuze wat betreft de zorgverlener. Dit type verzekering is meestal duurder en in sommige gevallen is er een plafond vastgelegd betreffende de kosten die vergoed worden.

Aanvullende verzekeringen

Naast de verplichte basisverzekering bestaat er de mogelijkheid om aanvullende verzekeringen af te sluiten. Deze verzekeringen dekken de kosten die niet in de basisverzekering opgenomen zijn. Afhankelijk van de dekking kan de prijs behoorlijk oplopen. Bij sommige verzekeraars zijn er vaste pakketten waaruit gekozen kan worden, maar anderen laten toe om een pakket om maat vast te leggen. Om een duidelijk beeld te krijgen van de mogelijkheden en prijzen, kan hier een vergelijking gemaakt worden tussen de verschillende verzekeraars.